KOERAGA EESTISSE REISIMINE Reeglid koeraga Eestisse reisimisel

 1. Kupeeritud kõrvade ja/või sabaga koerad võivad võistlusest osa võtta.
 2. Kastreeritud koerad võivad võistlusest osa võtta.
 3. Koerad peavad olema vaktsineeritud vastavalt Marutaudi tõrje eeskirjale
 4. Võistlusel järgitakse Eesti Vabariigi Loomakaitseseadust
 5. Koeraga Eestisse sisenemisel tuleb järgida Veterinaar- ja Toiduameti nõudeid (Lemmikloomaga reisimine):
  • Teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest (samad nõuded kehtivad ka liikmesriikide eraldiasuvatele territooriumidele ja Andorrale, Islandile, Lichtensteinile, Monacole, Norrale, San Marinole, Šveitsile, Vatikanile) sisenemisel peab:
   • koeral olema mikrokiip (vastavalt ISO 11784) või selgelt loetav tätoveering (tehtud enne 03.07.2011);
   • koeral olema lemmikloomapass (vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 lisale III Näidis);
   • koeral olema kehtiv marutaudi vastane vaktsineerimine. Marutaudi vastane vaktsineerimine on kehtiv kui:
    • vaktsineerimine on teostatud vähemalt 21 päeva enne Eestisse saabumist;
    • vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst;
    • volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kuupäeva lemmikloomapassi osasse V;
    • lemmikloomapassi osasse V märgitud vaktsineerimine toimus pärast lemmikloomapassi III osas märgitud mikrokiibi paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva või tätoveeringu paigaldamise ja lugemise kuupäeva;
    • vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi osasse V;
    • korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud punktis e osutatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal;
    • korduvvaktsineerimise puhul, kui see on tehtud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal, ei ole vaja järgida 21- päevast ooteaega;
    • marutaudi vaktsiinile peab olema antud liikmesriigis müügiluba. Müügiloaga vaktsiinide kohta saab informatsiooni siit;
  • Väljastpoolt Euroopa Liitu sisenemisel peab:
   • koeral olema mikrokiip (vastavalt ISO 11784) või selgelt loetav tätoveering (tehtud enne 03.07.2011);
   • koeral olema kaasas identifitseerimise sertifikaat. Sertifikaadile peab olema kantud:
    • omaniku ja looma andmed
    • tätoveeringu või mikrokiibi number
    • andmed marutaudi vastase vaktsineerimise teostamise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.
   • koeral olema kehtiv marutaudi vastane vaktsineerimine. Marutaudi vastane vaktsineerimine on kehtiv kui:
    • vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst;
    • lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana;
    • volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kuupäeva sertifikaadi osasse II.3;
    • sertifikaadi osasse II.3 märgitud vaktsineerimine toimus pärast sertifikaadi osas I.28  märgitud mikrokiibi paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva või tätoveeringu paigaldamise ja lugemise kuupäeva;
    • vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud sertifikaadi osasse II.3;
    • korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud punktis e osutatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal;
    • korduvvaktsineerimise puhul, kui see on tehtud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal, ei ole vaja järgida 21- päevast ooteaega;
    • marutaudi vaktsiinile peab olema antud müügiluba.
   • Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisa 2. osas loetlemata riikidest saabuvatel koertel peab lisaks marutaudi vastasele vaktsineerimisele olema tunnustatud laboratooriumi määratud marutaudi antikehade tiiter. Antikehade tiitrit saab määrata alates 30 päeva möödumisel vaktsineerimisest. Nõutele vastav tiiter on 0,5 ühikut/ml või rohkem. Nõuetekohase antitiitri määramise ning liikumise vahe peab olema vähemalt 3 kuud. Test tuleb teha heakskiidetud laboris.